GÓI CƯỚC GIA ĐÌNH – CÁP QUANG
Gói cước Tốc độ Giá cước/tháng
Net 1 30Mbps 165,000
Net 2 40Mbps 180,000
Net 3 55Mbps 210.000
Net 4 70Mbps 260.000
Net 5 150Mbps 400000

Miễn Phí Sử dụng thêm 2 tivi

GÓI COMBO CÁP QUANG
Gói cước Tốc độ Giá cước/tháng
Combo1  ( Net 1+ Flexi) 30Mbps + 160 Kênh 215,000
Combo2  ( Net 2+ Flexi) 40Mbps + 160 Kênh 230,000
Combo3  ( Net 3+ Flexi) 55Mbps + 160 Kênh 250,000
Combo4  ( Net 4+ Flexi) 70Mbps + 160 Kênh 290.000
Combo5  ( Net 5+ Flexi) 150Mbps + 160 Kênh 400000/Miễn phí sử dụng 2 tivi
GÓI CƯỚC DOANH NGHIỆP – CÁP QUANG
Gói cước Tốc độ/ Băng thông quốc tế Giá cước/ tháng
Fast 40+ 40Mbps/ 512Kbps 440.000
Fast 50 50Mbps/ 784Kbps 660.000
Fast 60 60Mbps/ 1Mbps 880.000
Fats 60+ 60Mbps/ 2Mbps 1.400.000
Fast 80 80Mbps/ 1.5Mbps 2,200,000
Fats 80+ 80Mbps/ 3Mbps 3,300,000
Fast 100 100Mbps/ 2Mbps 4.400.000
Fast 100+ 100Mbps/ 3Mbps 6.600.000
ÁP DỤNG CHO TẤT CẢ CÁC GÓI CƯỚC
Khách hàng đóng cước 06 tháng cước – Tặng thêm 1 tháng cước

Khách hàng đóng cước 12 tháng cước – Tặng thêm 2 tháng cước

Khách hàng đóng cước 18 tháng cước – Tặng thêm 3 tháng cước

Miễn phí lắp đặt,  miễn phí hòa mạng

Trang bị modem 4 cổng